Prześlij prace

Aby stworzyć swój folder z pracami należy wykonać kilka kroków:

1. Przygotuj i wybierz minimum 10 najlepszych projektów
2. Prace, projekty bądź plansze zapisz w formacie jpg, lub png,
3. Pliki nie większe niż 1600x1200 pikseli wyślij na adres orlisoft@gmail.com
4. Wszystkie prace powinny być podpisane przynajmniej pseudonimem
5. Prace nieestetyczne i nieczytelne będą odrzucane.